Sökning: "Gustav Sandgren"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gustav Sandgren.

  1. 1. Modernitet och intermedialitet i Erik Asklunds tidiga romankonst

    Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

    Författare :Mikael Askander; Växjö universitet.; [2003]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Comparative literature; Litteraturvetenskap; Swedish 1930’s; modernity; intermediality; modernism; medialization; Josef Kjellgren; Artur Lundkvist; Harry Martinson; Gustav Sandgren; Five young men; jazz novel; cinematic novel; popular culture; visual culture; urban life; Stockholm novels;

    Sammanfattning : Modernitet och intermedialitet is the first major study of the Swedish modernist writer Erik Asklund (1908-1980) and his works. The thesis consists of an introductory chapter and three close readings of Asklund’s early novels Kvinnan är stor (The Woman is Great, 1931), Lilla land (A Small Country, 1933), and Fanfar med fem trumpeter (A Fanfare with Five Trumpets, 1934). LÄS MER