Sökning: "Gustaf Knös"

Visar resultat 1 - 5 av 239 avhandlingar innehållade orden Gustaf Knös.

 1. 1. Epistola Philippi ad Athenienses et de eadem oratio Demosthenis quam venia ampl. fac. philos. Upsal. præside Mag. Gustavo Knös ... p. p. Johannes Petrus Knös Vestrogothus in Audit. Gustav. die XXVI Maji. MDCCCXIII. H. A. M. S., D. 1

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, Excudebant Stenhammar et Palmblad. Regiæ Academiæ Typographi

  Författare :Gustaf Knös; Uppsala universitet.; [1813]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Scholia selecta in Esai I-XII ... præside Gustavo Knös ... pro exercitio p.p. Carolus Petrus Åmark, Dalecarlus. In audit. Gust. die. XII Maji. MDCCCXXIV. H. A. M. S. P. XXI

  Detta är en avhandling från Upsaliæ Excudebant Regiæ Academiæ Typographi

  Författare :Gustaf Knös; Uppsala universitet.; [1824]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Scholia selecta in Esai I-XII ... præside Gustavo Knös ...pro exercitio p.p. Jonas August Berrggren, Uplandus. In audit. Gust. die. X April. MDCCCXXIV. H. A. M. S. P. XIV

  Detta är en avhandling från Upsaliæ Excudebant Regiæ Academiæ Typographi

  Författare :Gustaf Knös; Uppsala universitet.; [1824]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Scholia selecta in Esai I-XII ... præside Gustavo Knös ... pro gradu philosophico p.p. Andreas Melander, Smolandus. In audit. Gust. die. V Maji. MDCCCXXIV. H. A. M. S. P. XX

  Detta är en avhandling från Upsaliæ Excudebant Regiæ Academiæ Typographi

  Författare :Gustaf Knös; Uppsala universitet.; [1824]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Scholia selecta in Esai I-XII ... præside Gustavo Knös ...pro gradu philosophico p.p. Andreas Unger, Vermelandus. In audit. Gust. die. XI Febr. MDCCCXXIV. H. P. M. S. P. V

  Detta är en avhandling från Upsaliæ Excudebant Regiæ Academiæ Typographi

  Författare :Gustaf Knös; Uppsala universitet.; [1824]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER