Sökning: "Gustaf Knös"

Visar resultat 1 - 5 av 242 avhandlingar innehållade orden Gustaf Knös.

 1. 1. Epistola Philippi ad Athenienses et de eadem oratio Demosthenis quam venia ampl. fac. philos. Upsal. præside Mag. Gustavo Knös ... p. p. Johannes Petrus Knös Vestrogothus in Audit. Gustav. die XXVI Maji. MDCCCXIII. H. A. M. S., D. 1

  Författare :Gustaf Knös; Johannes Petrus Knös; Gustaf Knös; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Scholia selecta in Esai I-XII ... præside Gustavo Knös ... pro gradu philosophico p. p. Ericus Gustavus Groth, Wermelandus. In audit. Gust. die. VII Febr. MDCCCXXIV. h. a. m. s. P. III

  Författare :Gustaf Knös; Erik Gustaf Groth; Gustaf Knös; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Scholia selecta in Esai I-XII ... præside Gustavo Knös ... pro gradu philosophico p.p. Gustavus Adolphus Höijer, collega scholæ Stregnesensis. In audit. Gust. die. IX Junii MDCCCXXIV. H. A. M. S. P. XXXIII

  Författare :Gustaf Knös; Gustaf Adolf Höijer; Gustaf Knös; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Scholia selecta in Esai XIII-XXXIX ... præside mag. Gustavus Knös ...pro gradu philosophico p. p. Johannes Gustavus Lundberg, Holmiens. stip. Thun., in audit. Gust. die. II Maji. MDCCCXXVII. h. a. m. s. P. XIV

  Författare :Gustaf Knös; Johan Gustaf Lundberg; Gustaf Knös; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ad Geneseos cap. IV. Suethice vertendum observationes quas venia ampl. ord. philos. Upsal. præside Gustavo Knös ... pro exercitio p. p. Gustavus Svanberg OstroGothus. In Audit. Gust. die IX Maji MDCCCXXI. H. A. M. S., D. 4

  Författare :Gustaf Knös; Gustaf Svanberg; Gustaf Knös; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER