Sökning: "Gustaf Jonasson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gustaf Jonasson.

  1. 1. Karl XII och hans rådgivare : den utrikespolitiska maktkampen i Sverige 1697-1702

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Gustaf Jonasson; Uppsala universitet.; [1960]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

    Sammanfattning : .... LÄS MER