Sökning: "Gustaf Jonasson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gustaf Jonasson.

  1. 1. Karl XII och hans rådgivare : den utrikespolitiska maktkampen i Sverige 1697-1702

    Författare :Gustaf Jonasson; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

    Sammanfattning : .... LÄS MER