Sökning: "Gustaf Hollander"

Visar resultat 6 - 10 av 10 avhandlingar innehållade orden Gustaf Hollander.

 1. 6. Ethices methodo genetica delineatæ specimen quod ... Mag. A. Gust. Hollander et Nicol. Axelius Kullberg stip. Victorin. Vestrogothi. In Audit. Gustav. die XII Dec. MDCCCXLV. H. P. M. S., P. 2

  Författare :Anders Gustaf Hollander; Nils Axel Kullberg; Anders Gustaf Hollander; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 7. De modo conjunctivo in lingua Latina commentatio cujus partem posteriorem ... p. p. Mag. Gustavus Reinh. Rabe aesthetices docens et Andreas Gustavus Hollander Vestrogothus in Audit. Gustav. die XVI Octobris MDCCCXXXIX H. P. M. S., p. 2

  Författare :Gustaf Reinhold Rabe; Anders Gustaf Hollander; Gustaf Reinhold Rabe; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 8. Tankar om kritiker. Afhandling som ... under inseende af mag. Pehr Daniel Amadeus Atterbom ... för Philosophiska graden utgifves af Anders Gustaf Hollander af Vestgötha nation och offentligen försvaras ... d. 9 febr. 1842. ... 4

  Författare :Per Daniel Amadeus Atterbom; Anders Gustaf Hollander; Per Daniel Amadeus Atterbom; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 9. Grunderna af naturalhistorien för ekonomien, 5 stycket med filos. fakultetens bifall, under inseende af Dokt. Samuel Liljeblad, ... för filosofiska graden utgivet af Gustaf Hollander, Vestgöthe, till ompröfning på Gustav. lärosal. d. 28 maj f. m. 1806

  Författare :Samuel Liljeblad; Gustaf Hollander; Samuel Liljeblad; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Zoologi; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 10. Dissertationum academicarum, quæstiones in jure naturæ a recentioribus illustratas recensentium, part. VII. Quam venia ampl. ord. philos. Ups. præside doct. Dan. Boëthio ... p. p. Gustavus Hollander, Vestro-Gothus. In audit. Gust. maj. d. 13 april. 1805. h. s

  Författare :Daniel Boëthius; Gustaf Hollander; Daniel Boëthius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER