Sökning: "Gunnel Viklund"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gunnel Viklund.

  1. 1. Education for Teenagers with Type 1 Diabetes

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Gunnel Viklund; Uppsala universitet.; [2008]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Type 1 diabetes; empowerment; patient education; adolescence; camp; Quality of Life; health; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

    Sammanfattning : Education for teenagers with diabetes has had limited effects to date, especially regarding metabolic control. The development had been towards more patient-centred approaches, like empowerment, motivational interviews and family behavioural programmes. LÄS MER