Sökning: "Gunnel Kardemark"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gunnel Kardemark.

  1. 1. Nyckelord : en nyckel vid kompetensutveckling

    Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen. Stockholms universitet

    Författare :Gunnel Kardemark; Margareta Bjurklo; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Stockholms universitet.; [1998]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business Administration; Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi; Qualification; competence; improvement of competence; ratios; ’social tests’;

    Sammanfattning : Qualification is the competence that is required for tasks related to wage labour. Competence is all the forms of knowledge possessed by the staff as well as their personal abilities. When qualification is related to competence, possible competence deficiencies become apparent. LÄS MER