Sökning: "Gunnel Kardemark"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Gunnel Kardemark.

 1. 1. Nyckelord : en nyckel vid kompetensutveckling

  Detta är en avhandling från Stockholm

  Författare :Gunnel Kardemark; Margareta Bjurklo; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Qualification is the competence that is required for tasks related to wage labour. Competence is all the forms of knowledge possessed by the staff as well as their personal abilities. When qualification is related to competence, possible competence deficiencies become apparent. LÄS MER

 2. 2. Nyckelord : en nyckel vid kompetensutveckling

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen. Stockholms universitet

  Författare :Margareta Bjurklo; Gunnel Kardemark; Magnus Söderström; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Qualification; competence; improvement of competence; ratios; ’social tests’; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Qualification is the competence that is required for tasks related to wage labour. Competence is all the forms of knowledge possessed by the staff as well as their personal abilities. When qualification is related to competence, possible competence deficiencies become apparent. LÄS MER