Sökning: "Gunnar Sigurdsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gunnar Sigurdsson.

  1. 1. Canoniical involutions and bosonic representations of three-dimensional lie colour algebras

    Författare :Gunnar Sigurdsson; KTH; []
    Nyckelord :generalized lie algebra; grading group; commutation factor;

    Sammanfattning : .... LÄS MER