Sökning: "Gunnar Harling"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gunnar Harling.

  1. 1. Embryological studies in the Compositae. 1-3

    Detta är en avhandling från Stockholm : Odentryckeriet

    Författare :Gunnar Harling; Stockholms högskola.; [1951]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER