Sökning: "Gunnar Björing"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gunnar Björing.

  1. 1. Ergonomics in the wood-working industry

    Detta är en avhandling från Stockholm : Industriell ekonomi och organisation

    Författare :Gunnar Björing; KTH.; [1998]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Machine Design; Maskinkonstruktion;

    Sammanfattning : .... LÄS MER