Sökning: "Gunnar Bernler"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gunnar Bernler.

  1. 1. Mot en arbetande teori för handledning i psykosocialt arbete. (Towards a working theory of supervision in psycho-social work)

    Detta är en avhandling från Göteborg

    Författare :Gunnar Bernler; Lisbeth Johnsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1986]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER