Sökning: "Gunilla"

Visar resultat 1 - 5 av 245 avhandlingar innehållade ordet Gunilla.

 1. 1. The intelligence discourse : the Swedish military intelligence (MUST) as a producer of knowledge

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Gunilla Eriksson; Gunilla Eriksson [Engvall]; Försvarshögskolan.; Örebro universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Krigsvetenskap; Krigsvetenskap; intelligence; intelligence analysis; knowledge; social practice; discursive practice; discourse; logic of appropriateness; Denkstil; Denkkollektiv; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : The Swedish Military Intelligence and Security Directorate (MUST) is a producer of knowledge, a knowledge that is fundamental for decisionmaking in foreign and security policy. The intelligence knowledge production is often held as objective, value neutral, and with the intention of ‘speaking truth onto power’. LÄS MER

 2. 2. Childhood sexual abuse. Women's Mental and Social Health Before and After Group Therapy

  Detta är en avhandling från [email protected]

  Författare :Gunilla Lundqvist; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; psychological symptoms; childhood sexual abuse; group therapy; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; social adjustment; social interaction;

  Sammanfattning : The aim of the study was to evaluate changes in psychological and social variables before and after group therapy for adult women who were sexually abused in childhood. Other aims were to describe and evaluate the traumafocused group therapy by consumer satisfaction, to describe the women's health before group therapy start and to evaluate the impact of single childhood sexual abuse variables on mental and social health. LÄS MER

 3. 3. Semen quality for predicting male fertility and the association with light-regulated parameters

  Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

  Författare :Gunilla Malm; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2017]
  Nyckelord :male fertility; seasonal variation; melatonin; semen quality; DNA integrity; microRNA;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Higher Education for Girls in North American College Fiction 1886-1912

  Detta är en avhandling från Gunilla Lindgren, HUSA, Kristianstad University, 291 88 Kristianstad, Sweden

  Författare :Gunilla Lindgren; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; General and comparative literature; Vassar College; liberal-arts education for women; Jean Webster; Julia A. Schwartz; Caroline M. Fuller; Helen D. Brown; Alfred Tennyson s The Princess; education in literature; women s higher education in North America; women s education in fiction; college fiction; college girls; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori; English language and literature; Engelska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Twenty years after Vassar College welcomed the first American female undergraduates in 1865, the experiences of women college students began to be fictionalized in so-called college stories. This thesis shows how higher education is presented in the novels, collections of short stories, and serialized stories for female readers published before the United States was involved in the First World War. LÄS MER

 5. 5. Laparoscopic or Open Antireflux Surgery - A Comparative Study with Special Reference to the Patient's Perspective

  Detta är en avhandling från Department of Surgery and Gastroenterology, Lund University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Gunilla Nilsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Surgery; MEDICIN Kirurgi; Hälsoinformatik; Health Informatics; Omvårdnad; Nursing; Antireflux surgery; fundoplication; RCT; laparoscopy versus open surgery; subjective outcomes; objective outcomes; narratives; short-term follow-up; long-term follow-up; Gastro-enterology; Gastroenterologi; traumatology; orthopaedics; traumatologi; ortopedi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Att opereras via titthålskirurgi eller öppen kirurgi med en operationsteknik som förhindrar sura uppstötningar och halsbränna - en slumpmässig jämförande studie från ett patientperspektiv Utdrag ur avhandlingen Laparoscopic or open surgery - A comparative study with special reference to the patient's perspective av Gunilla Nilsson Vad är problemet? Gastroesofageal reflux definieras som tillbakaflöde (reflux = återflöde/tillbakaflöde) av maginnehåll upp i matstrupen, (gastro = mage, esofagus = matstrupe). Vanliga symtom är sura uppstötningar, halsbränna och bröstsmärta. LÄS MER