Sökning: "Gunilla Runnsjö"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gunilla Runnsjö.

  1. 1. Carbon and nitrogen in steel : determination of content and distribution by electron probe microanalysis (EPMA)

    Författare :Gunilla Runnsjö; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER