Sökning: "Gunilla Ladberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gunilla Ladberg.

  1. 1. Barntillsyn eller barnmiljö? : om samarbete mellan hem och daghem

    Författare :Gunilla Ladberg; Suzanne Goldmann; Maj Åkerback; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER