Sökning: "Gunilla Eriksson [Engvall]"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gunilla Eriksson [Engvall].

  1. 1. The intelligence discourse : the Swedish military intelligence (MUST) as a producer of knowledge

    Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

    Författare :Gunilla Eriksson [Engvall]; Jan Olsson; Mats Lindberg; Jan Willem Honig; Peter Jackson; [2013]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; intelligence; intelligence analysis; knowledge; social practice; discursive practice; discourse; logic of appropriateness; Denkstil; Denkkollektiv; Political Science; Statskunskap;

    Sammanfattning : The Swedish Military Intelligence and Security Directorate (MUST) is a producer of knowledge, a knowledge that is fundamental for decisionmaking in foreign and security policy. The intelligence knowledge production is often held as objective, value neutral, and with the intention of ‘speaking truth onto power’. LÄS MER