Sökning: "Gunilla Berg Christoffersson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gunilla Berg Christoffersson.

  1. 1. Digital dialog som redskap för utveckling av yrkeskunnande - en studie vid APL på gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram

    Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

    Författare :Gunilla Berg Christoffersson; Stockholms universitet.; [2015]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : Berg Christoffersson, Gunilla (2015). Digital dialog som redskap för utveckling av yrkeskunnande - en studie vid APL på gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram. LÄS MER