Sökning: "Gunilla Avby"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gunilla Avby.

  1. 1. Evidence in practice : On knowledge use and learning in social work

    Författare :Gunilla Avby; Per- Erik Ellström; Per Nilsen; Lennart Svensson; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Knowledge; knowledge use; learning; evidence-based practice; social work practice; Kunskap; kunskapsanvändning; lärande; evidensbaserad praktik; socialt arbete;

    Sammanfattning : Against the backdrop of the transformations in the entire framing of professional work, social work has come under close scrutiny in many countries, including Sweden. Doubts have been raised about practitioners’ existing knowledge base, and the importance of practitioners engaging in learning and the renewal and extension of professional capacities has been emphasized. LÄS MER