Sökning: "Gunilla Ögren"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Gunilla Ögren.

 1. 1. Phosphorus to horses and cows

  Författare :Gunilla Ögren; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2013]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : It is important from a nutritional perspective to meet the phosphorus (P) requirements of animals. From an environmental perspective however, it is important not to feed more P than necessary, because excessive P will mainly be excreted with feces, and the soluble P fraction is vulnerable to runoff losses and may contribute to eutrophication. LÄS MER

 2. 2. Två tre fyra eller fem : Effekter av förändringar av antalet uppgifter och antalet svarsförslag i ett av högskoleprovets delprov

  Detta är en avhandling från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Umeå

  Författare :Gunilla Ögren; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER