Sökning: "Gudrun Sjöberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gudrun Sjöberg.

  1. 1. Lignin degradation : long-term effects of nitrogen addition on decomposition of forest soil organic matter

    Författare :Gudrun Sjöberg; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2003]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER