Sökning: "Gudrun Jonasdottir"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gudrun Jonasdottir.

  1. 1. Statistical methodology for testing genetic association in family-based studies

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics

    Författare :Gudrun Jonasdottir; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2008]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : This thesis is concerned with family-based studies of association between genetic markers and binary traits. A special point of interest in family-based association studies is to separate the within family correlation and the genetic effect common among all families in the study. LÄS MER