Sökning: "Gruv- och Berganläggningsteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 131 avhandlingar innehållade orden Gruv- och Berganläggningsteknik.

 1. 1. Towards understanding breakage and flow in sublevel caving (SLC) : Development of new measurement techniques and results from full-scale tests

  Författare :Matthias Wimmer; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Mining and Rock Engineering; Gruv- och Berganläggningsteknik;

  Sammanfattning : Blast function, fragmentation and gravity flow are core elements for sublevel caving (SLC). For the ore recovery to be as high and the waste rock dilution as low as possible all three elements have to work as planned. LÄS MER

 2. 2. Assessment of rock mass quality and its effects on charge ability using drill monitoring technique

  Författare :Rajib Ghosh; Håkan Schunnesson; Nuray Demirel; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Underground mining; Sublevel caving; Rock mass quality; Borehole filming; Borehole quality; Borehole stability; Borehole instability; Drill monitoring technique; Measurement While Drilling MWD ; Hydraulic in-the-hole ITH drilling; Drill system behaviour; Principal Component Analysis PCA ; Geo-mechanical model; Chargeability; Fracture zone; Shear zone; Cave-in; Cavity; Rock blasting; Mining and Rock Engineering; Gruv- och berganläggningsteknik;

  Sammanfattning : For an efficient mining operation, it is essential to have as much information as possible aboutthe ore to be excavated and the rock masses surrounding the ore. Geological information andthe content and distribution of extractable minerals, are central concerns for long term mineplanning. LÄS MER

 3. 3. Load-Haul-Dump operations in underground mines

  Författare :Bartlomiej Skawina; Jenny Greberg; Abubkary Salama; Oliver Langefeld; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; LHD; DES; simulation; underground mine; energy consumption; ventilation requirements; orepass loss; production scheduling; process control; Mining and Rock Engineering; Gruv- och berganläggningsteknik;

  Sammanfattning : The research presented in this thesis addresses several aspects of loading operations inunderground mines, in particular tools and equipment selection. It also addresses the flexibilityof the fleet when subject to substantial disturbances, such as ore pass loss, and proposes integration of the scheduling system with discrete event simulation. LÄS MER

 4. 4. Volymviktmetodens teoretiska grunder för bestämning av malmhalt hos en blandning av sprängd malm och gråberg : kinematik, svällning, uppluckring, och styckefall i försättningen vid sprängning mot löst berg i pall- och skivrasmodeller

  Författare :Agne Rustan; Sverige Stockholm Kungliga tekniska högskolan; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Mining and Rock Engineering; Gruv- och berganläggningsteknik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Bergborrning med kontrollerad hålkrökning : Simulering och försök till praktisk lösning

  Författare :Sören Esensjö; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Mining and Rock Engineering; Gruv- och Berganläggningsteknik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER