Sökning: "Grustäkter"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Grustäkter.

 1. 1. Ballastindustrins miljöpåverkan, särskilt grustäkters inverkan på grundvattnet och efterbehandling av grustäkter

  Författare :Anna Sander; KTH; []
  Nyckelord :Grustäkter; Grundvatten; Sanering miljövård;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Subakvatisk åsbildning med exempel från sydöstra Dalarna

  Författare :Georg Olsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Earth Science with specialization in Physical Geography; Geovetenskap med inriktning mot naturgeografi;

  Sammanfattning : InledningSedan andra världskrigets slut men framför allt sedan mitten av 50-talet har det skett en markant ökning av grusförbrukningen, varför ett stort antal grustäkter nyöppnats och andra utvidgats under denna tid (Olsson 1960, 1962, 1964). Huvuddelen av den ökade grusbrytningen har skett i de tätast befolkade delarna av landet i åsar under HK. LÄS MER