Sökning: "Gross-Pitaevskii equation"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Gross-Pitaevskii equation.

 1. 1. Aspects of Wave Interaction in Nonlinear Media

  Författare :Björn Hall; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; nonlinear Schrödinger equation; incoherent solitons; partial incoherence; nonlinear wave interaction; Gross-Pitaevskii equation; modulational instability; collective dynamics; Wigner transform; nonlinear guided waves; Bose-Einstein condensation;

  Sammanfattning : Selected aspects of various types of nonlinear wave interaction are investigated. These aspects are studied in terms of models described by Nonlinear Schrödinger equations, mainly analytically and numerically, but also experimentally. LÄS MER

 2. 2. Vortices and Persistent Currents in Rotating Bose Gases - a Diagonalization Approach

  Författare :Sara Bargi; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Bose-Einstein condensation; vortices; superfluidity; Fysicumarkivet A:2010:Bargi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bose-Einsteinkondensat är de kallaste system människan känner till, och de styrs helt av kvantmekaniska lagar. Därför har de många speciella egenskaper, som bland annat visar sig under rotation. De kan till exempel inte rotera med vilken hastighet som helst, utan bara vissa specifika hastigheter är tillåtna. LÄS MER