Sökning: "Green grabbing"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Green grabbing.

 1. 1. Landscapes of Dispossession : The Production of Space in Northern Tanintharyi, Myanmar

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Mads Barbesgaard; Lunds universitet.; Lund University.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; production of space; Political economy; class differentiation; Political ecology; Agrarian Political Economy; landscape geography; dispossession; Myanmar; Geopolitics; Geoeconomics; Human Geography; Political economic geography; land grabbing; Ocean Grabbing; Green grabbing;

  Sammanfattning : Since 2007, rural areas, particularly across the global south, have been ravaged by what has been dubbed a “global resource rush”. On the heels of this rush, a new wave of dispossession studies across the fields of agrarian political economy, human geography and political ecology is emerging. LÄS MER

 2. 2. Large-Scale Land Acquisitions as a Driver of Socio-Environmental Change : From the Pixel to the Globe

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Physical Geography and Ecosystem Science

  Författare :Emma Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-08]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Land system sience; socio-environmental change; telecoupling; scale; co-production of knowledge; participatory art project; network science; blue and green water; Africa; Land grabbing; Remote sensing;

  Sammanfattning : En av de största utmaningarna i modern tid är att på ett hållbart sätt producera mat och andra varor för en ökande global befolkning, utan att utsätta mark- och vattenresurser för ytterligare belastning och därmed ha negativ inverkan på människors livskvalitet. Storskaligt jordbruk har genererat många fördelar för människan gällande matproduktion, men har även bidragit till många hållbarhetsutmaningar, som försämring av mark och vatten, avskogning, och minskad biologisk mångfald. LÄS MER