Sökning: "Graciela Terán"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Graciela Terán.

  1. 1. Relation between nutritional status, the outcome of infection and immune responses

    Författare :Graciela Terán; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

    Sammanfattning : A causal interaction between nutrition and the outcome of different infections has been known since long time ago. Moreover, responses of human beings to infection are diverse and demarcated by immunity. A deficient and unappropriated nutrition allows to a deficient immune response. LÄS MER