Sökning: "Gränsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade ordet Gränsarbete.

 1. 1. Teknik och genus i skapandet av gymnasieskolans teknikprogram Översättningar och gränsarbete på tre nivåer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Merith Fröberg; Boel Berner; Johanna Esseveld; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Boundary work; curriculum change; gender; technology; technology education; technology programme; translations; upper secondary school; Genus; gränsarbete; gymnasieskola; läroplansförändring; teknik; teknikprogrammet; teknisk utbildning; översättningar; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Technology and social change; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Under 1990-talet uppmärksammade politiker och tekniskt näringsliv att antaletelever på teknisk gymnasieutbildning hade minskat kraftigt. Detta befarades kunna leda till brist på utbildade tekniker och ingenjörer och i förlängningen äventyra landets ekonomi. LÄS MER

 2. 2. Professionellt gränsarbete: socionomexemplet

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Andreas Liljegren; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Boundary work; profession; professionalization; social work; occupational professionalism; organizational professionalism; metaphor; privatization; sociology of professions;

  Sammanfattning : The focus of this thesis is on boundary work both as a phenomenon and a theoretical tool, and consists of the manuscripts of four articles and an introduction. One way of perceiving professions is in terms of a landscape metaphor. LÄS MER

 3. 3. Crossing a border : a comparative tax law study on consequences of cross-border working in the Öresund- and the Meuse-Rhine regions

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure

  Författare :Yvette Lind; Mats Tjernberg; Jan Kellgren; Mattias Derlén; Martin Berglund; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; law; jurisprudence; direct taxation; international tax law; EU tax law; tax treaties; social security law; the fundamental freedoms; disparities; reversed discrimination; legal pluralism; rättsvetenskap; direkt beskattning; socialförsäkringar; gränsarbete; diskriminering; rättspluralism; skatteavtal;

  Sammanfattning : “Crossing a Border“- A Comparative Tax Law Study on Consequences of Cross-Border Working in the Öresund- and the Meuse-Rhine Regions is a doctoral thesis on tax law and social security law focused on cross-border commuting in the two cross-border regions of the Öresund and Meuse-Rhine. Two mayor aims are addressed: (1) To analyse the problems associated with cross-border working in the Öresund region caused by the legal divergence between Swedish and Danish tax law. LÄS MER

 4. 4. Crossing a border : a comparative tax law study on consequences of cross-border working in the Öresund and the Meuse-Rhine regions

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure

  Författare :Yvette Lind; Mats Tjernberg; Jan Kellgren; Mattias Derlén; Martin Berglund; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; law; jurisprudence; direct taxation; international tax law; EU tax law; tax treaties; social security law; the fundamental freedoms; disparities; reversed discrimination; legal pluralism; rättsvetenskap; direkt beskattning; socialförsäkringar; gränsarbete; diskriminering; rättspluralism; skatteavtal;

  Sammanfattning : “Crossing a Border“- A Comparative Tax Law Study on Consequences of Cross-Border Working in the Öresund- and the Meuse-Rhine Regions is a doctoral thesis on tax law and social security law focused on cross-border commuting in the two cross-border regions of the Öresund and Meuse-Rhine. Two mayor aims are addressed: (1) To analyse the problems associated with cross-border working in the Öresund region caused by the legal divergence between Swedish and Danish tax law. LÄS MER

 5. 5. Making Doable Problems within Controversial Science U.S. and Swedish Scientists’ Experience of Gene Transfer Research

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Hannah Grankvist; Boel Berner; Claes-Fredrik Helgesson; Margareta Hallberg; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gene transfer; biomedicine; controversy; situatedness; doability; doable problems; alignment; articulation work; boundary-work; frame of reference; U.S.A.; Sweden; interviews; Genterapi; biomedicin; kontrovers; doability; utförbara problem; alignment; situatedness; articulation work; gränsarbete; referensram; USA; Sverige; intervjuer.; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This thesis explores how scientists within the controversial scientific field of gene  transfer make their research doable. Based on in-depth interviews with gene transfer scientists and key individuals from different regulatory agencies and advisory boards in Sweden and the U.S.A. LÄS MER