Sökning: "Governmentalitet"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet Governmentalitet.

 1. 1. Paria : Brottslingen och normaliseringen av människan i Strindbergs, Hanssons och Geijerstams författarskap

  Författare :Gustaf Marcus; Martin Kylhammar; Bengt Erik Eriksson; Sylvain Briens; Arne Melberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; August Strindberg; Ola Hansson; Gustaf af Geijerstam; the criminal; crime in literature; abnormality; deviance; normalization; genius; decadence; fin-de-siecle; governmentality; surveillance; photography in literature; thick description; Michel Foucault; August Strindberg; Ola Hansson; Gustaf af Geijerstam; brott i litteraturen; brottslingar; abnormitet; awikelse; normalisering; geniet; dekadens; fin-de-siecle; governmentalitet; övervakning; fotografi i litteraturen; tät beskrivning; Michel Foucault;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om gestaltningar av brottslingar och den större kulturella frågan om normaliseringen av människan sedd genom tre svenska författarskap från sekelskiftet 1900: August Strindberg, Ola Hansson och Gustaf af Geijerstam. Frågan om brottslingens identitet blev aktuell vid den här tiden. LÄS MER

 2. 2. Normaliserade föräldrar : en undersökning av Försäkringskassans broschyrer 1974–2007

  Författare :Lena Lind Palicki; Håkan Åbrink; Gunilla Byrman; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Försäkringskassan; Swedish Social Insurance Agency; parental leave; intersectionality; discourse analysis; normalisation; brochures; deixis; address; governmentality; Swedish; authority language; feminist discourse analysis; categorisation; Försäkringskassan; föräldraledighet; intersektionalitet; diskursanalys; normalisering; broschyrer; deixis; tilltal; governmentalitet; svenska; myndighetsspråk; språk och kön; feministisk diskursanalys; kategorisering; Swedish language; Svenska språket; Svenska språket; Swedish Language;

  Sammanfattning : The main purpose of this dissertation is to analyse and identify problems arising from the Swedish Social Insurance Agency’s (SSIA) perceptions of parents, as they appear in the brochures targeted at expectant or new parents between 1974 and 2007. The aim is to distinguish who are being pointed out, constructed, and normalised as parents; and to analyse the functions of the recipients and the senders respectively. LÄS MER

 3. 3. Nya vatten, dunkla speglingar : industriell kolonialism genom svensk vattenkraftutbyggnad i renskötselområdet 1910-1968

  Författare :Åsa Össbo; Patrik Lantto; Erland Mårald; Jon Moen; Björg Evjen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sami History; Reindeer Husbandry; Hydropower Development; Industrial Colonialism; Governmentality; Discourse Analysis; Samisk historia; Rennäring; Vattenkraftutbyggnad; Industriell kolonialism; Governmentalitet; Diskursanalys; History; historia;

  Sammanfattning : Hydropower development was one of the first systematic large-scale exploitations in the reindeer herding areas within Swedish borders. Therefore, this thesis departs from postcolonial approaches wherein the Swedish state policy and practice towards Sami, reindeer herders and Sápmi, the Sami homeland, is analysed as colonialism in relation to hydropower development. LÄS MER

 4. 4. Vit governmentalitet."Invandrarkvinnor" och textilhantverk - en diskursanalys

  Författare :Anna Lundstedt; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : Tidigare forskning om migration, ”invandrare” och etnocentrism i Sverige har fokuserat på teorier om nationalism, rasism och rasifiering samt strukturell diskriminering. Anna Lundstedt har analyserat dessa textila utbildningar och arbetsmarkandsåtgärder utifrån ett nytt perspektiv som betonar vithet. LÄS MER