Sökning: "Government Spending"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade orden Government Spending.

 1. 1. Crime, Corruption and Development

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Economics, Uppsala University

  Författare :Sebastian Axbard; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Judicial System; Court; Corruption; Government Spending; Natural Resources; Mining; Violence; Crime; Climate; Income Opportunities; Piracy; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : Essay I: Prosecuting and convicting corrupt officials is a common strategy to combat corruption. Despite this, little is known about the effectiveness of such anti-corruption policies. LÄS MER

 2. 2. Essays on Voting and Government Inefficiency

  Detta är en avhandling från Stockholm : Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Nilsson; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi;

  Sammanfattning : This thesis consists of three self-contained essays on political economics.The first essay, The Effects on Political Rent-seeking of Allowing Campaign Contributions in Politics, presents a theoretical analysis of the effects on political rent-seeking of allowing campaign contributions in politics. LÄS MER

 3. 3. Essays on redistribution and local public expenditures

  Detta är en avhandling från Umeå : Nationalekonomi

  Författare :Mikael Witterblad; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; optimal taxation; unemployment; durable goods; flypaper effects; intergovernmental relations; demand system; local government spending; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi;

  Sammanfattning : This thesis consists of a summary and four papers. The first two papers are theoretical contributions within the area of optimal taxation and public expenditures under asymmetric information between the government and the private sector, and the last two are empirical contributions to the literature on local public expenditures. LÄS MER

 4. 4. Interest Groups and Government Policy. A Political Economy Analysis

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Fredrik CA Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic policy; Nationalekonomi; ekonomisk politik; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonometri; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; Special Interest Groups; Lobbying; Labour Unions; Information; Growth; Inequality; Corporatism; Campaign Contributions;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Politiska beslut föranleder ekonomiska agenter att organisera sig i intressegrupper och att agera strategiskt både i ekonomiska beslut och genom lobbyingaktiviteter, för att förbättra den situation som uppstår till följd av politiska beslut. Denna avhandling består av fyra artiklar som behandlar olika former av intressegruppsinflytande under olika institutionella former. LÄS MER

 5. 5. Parties, Majorities, Incumbencies : Four essays in political economics

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Economics

  Författare :Christian Odendahl; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; elections; political economics; close elections; local spending; local taxation; voter transition; incumbency; coalition governments; voting power; regression discontinuity; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : This thesis consists of four self-contained essays on political economics. The first paper studies the impact of having one party in government versus a coalition of parties, where the exogenous variation in the type of government stems from close election outcomes. LÄS MER