Sökning: "Gottfried Wilhelm"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Gottfried Wilhelm.

 1. 1. Myologiska dissectioner eller afhandling om musklerne i menniskokroppen ... under inseende af Henr. Wilh. Romanson ... för medicinska graden till offentelig granskning utgifne af Otto Gottfr. Söderbom stip. Possieth. af Upl och Rosl. nation På medicinska lärosalen den 18 febr. 1835 p. v. t., XII. st

  Författare :Henrik Wilhelm Romanson; Otto Gottfried Söderbom; Henrik Wilhelm Romanson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Leibniz on Agency and Force

  Författare :Peter Myrdal; Lilli Alanen; Pauliina Remes; John Carriero; Michael Della Rocca; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Leibniz; Gottfried Wilhelm; 1646-1716; Early Modern Philosophy; Agency; Force; Final causes; Theoretical Philosophy; Teoretisk filosofi;

  Sammanfattning : This is a study of Leibniz’s theory of agency – his theory of the nature of causal powers and agents. Leibniz develops his view against the background of an Aristotelian conception of agency. The latter was rejected by many early modern philosophers in the wake of the mechanist conception of the natural world. LÄS MER