Sökning: "Gothicism"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet Gothicism.

 1. 1. Götisk kabbala och runisk alkemi Johannes Bureus och den götiska esoterismen

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier, Stockholms universitet

  Författare :Thomas Karlsson; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Western Esotericism; Gothicism; Kabbalah; Alchemy; The Swedish Great Power period; Millennialism; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology History of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionshistoria; History of Religion; religionshistoria;

  Sammanfattning : Gothicism in general, and the Swedish Gothicism in particular, had a close connection to the esoteric currents that were flourishing all over Europe in the Early Modern Period. Apocalyptic predictions and prophecies useful to Gothic propaganda were derived from contemporary esoteric streams, but alongside these came Hermetic and Neo-Platonic speculations of a more individual character that emphasized man’s gradual ascension toward a higher state. LÄS MER

 2. 2. Johannes Magnus and the Composition of Truth : Historia de omnibus Gothorum Sueonumque regibus

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Astrid Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Johannes Magnus; Latin historiography; history; historiography; truth; tyrants; kings; Gothicism; Renaissance;

  Sammanfattning : Johannes Magnus (1488–1544) was the last Catholic archbishop of Uppsala to hold residence in Sweden. He was also a historian and wrote a work in Latin about Swedish history that was to gain an unparalleled importance. LÄS MER

 3. 3. Johan Ihre on the origins and history of the runes : Three Latin dissertations from the mid 18th century

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Krister Östlund; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Classical philology - general; Johan Ihre; professor Skytteanus; Neo-Latin; dissertations; scientific and scholarly prose; runology; runic inscriptions; gothicism; Odin; Eddic poems; Icelandic Sagas; Klassiska språk - allmänt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Classical philology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Klassiska språk; Latin; Latin;

  Sammanfattning : Johan Ihre (1707-80),professor Skytteanus, i.e. professor of eloquence and politics, at Uppsala University for 42 years, is considered the most prominent Swedish humanist and philologistof the 18th century. Under his presidency more than 450 dissertations were submitted on a variety of subjects. LÄS MER

 4. 4. Svenska Pommern : kulturmöten och identifikation 1720–1815

  Detta är en avhandling från Institute of Cultural Sciences, Biskopsgatan 7, SE-223 62 Lund, SWEDEN

  Författare :Andreas Önnerfors; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; identification; press history; Freemasonry; educated societies; Tidig modern historia till ca. 1800 ; theories of climate; 18th century; Swedish Pomerania; cultural encounters; German Romanticism; Enlightenment; intellectual history; Modern history up to circa 1800 ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Svenska Pommerns historia är en del av den svenska historien. Mellan 1648 och 1815 hörde den tyska Östersjöprovinsen till det svenska väldet. Denna avhandling skildrar människorna och deras syn på Sverige under de sista hundra åren av svensk tillhörighet mellan 1720 och 1815. LÄS MER