Sökning: "Global"

Visar resultat 1 - 5 av 5190 avhandlingar innehållade ordet Global.

 1. 1. Learning and teaching sustainable development in global-local contexts

  Författare :Birgitta Nordén; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Contextual Analysis; Critical Knowledge Capabilities; Deep approaches to learning; Deep approaches to teaching; Education for Sustainable Development; ESD; Environmental and Sustainabilty Education Research; ESER; Global classrooms; Global learning; Global eduction; Global - local contexts; Global Learning for Sustainable Development; GLSD; Global teaching and learning; Phenomenography; Sustainable Development; SD; sustainability; Teaching Approaches; Transdisciplinary Teaching; Transitions; Transnational education; Online learning; Transnational learning; Contextual Analysis; Deep Approaches to Learning; Deep Approaches to Teaching; Education for Sustainable Development ESD ; Environmental and Sustainabilty Education Research ESER ; Global Classrooms; Global Learning; Global Learning for Sustainable Development GLSD ; Global-Local Contexts;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to develop knowledge of teachingand learning sustainable development in global–local contexts. Theresearch field is global learning for sustainable development (GLSD). LÄS MER

 2. 2. The Story of Phosphorus : Sustainability implications of global phosphorus scarcity for food security

  Författare :Dana Cordell; Stuart White; Jan-Olof Drangert; Julie Wilk; Johan Rockström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; global phosphorus scarcity; peak phosphorus; global food security; sustainable resource use; food production and consumption system; transdisciplinary; systems thinking; global fosforbrist; peak fosfor; global matsäkerhet; hållbar resursanvändning; system för produktion och konsumtion av mat; transdisciplinaritet; systemtänkande; Water in nature and society; Vatten i natur och samhälle;

  Sammanfattning : The story of phosphorus began with the search for the philosopher’s stone, and centuries later the critical role of phosphorus in soil fertility and crop growth was highlighted. Eventually, phosphorus was implicated in the global environmental challenge of eutrophication. LÄS MER

 3. 3. Folkbildning i global (o)rättvisa : Makt och motstånd i folkhögskolans internationalisering och transnationella kurser

  Författare :Sofia Österborg Wiklund; Henrik Nordvall; Ann-Marie Laginder; Anna Bredström; Linda Berg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Transnational popular education; folk high school; travelling courses; global development; Transnationell folkbildning; folkhögskola; resande kurser; global utveckling;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen undersöks den svenska folkhögskolans engagemang i global (o)rättvisa, dess uppkomst och nutida verksamheter, med fokus på transnationella kurser i global utveckling. Studien behandlar sociala, politiska och historiska aspekter av engagemanget, med folkhögskolan som utbildningsinstitution i centrum. LÄS MER

 4. 4. Imported infections’ importance : global change driving Dengue dynamics

  Författare :Mikkel B. Quam; Joacim Rocklöv; Annelies Wilder-Smith; Eduardo Massad; Dave D. Chadee; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Dengue; Zika; Vector-borne Disease; Aedes; Global Change; Climate Change; Viral Evolution; Phylogenetics; Travel; Interconnectivity; Disease Modeling; Madeira; Italy; Japan; Europe;

  Sammanfattning : Background Dengue is a significant problem of international health concern. According to the World Health Organization in 2012, globally, dengue is “the most important mosquito borne viral disease” with incidence 30 higher than it had been 50 years ago. LÄS MER

 5. 5. Global-Scale Modelling of the Land-Surface Water Balance : Development and Analysis of WASMOD-M

  Författare :Elin Widén-Nilsson; Sven Halldin; Chong-yu Xu; Lars-Christer Lundin; Jens Christian Refsgaard; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Hydrology; Global; Water balance; Runoff; Regionalisation; Model uncertainty; Multi-objective; Parameter; Evaluation criteria; Routing; Climate change; Hydrologi;

  Sammanfattning : Water is essential for all life on earth. Global population increase and climate change are projected to increase the water stress, which already today is very high in many areas of the world. The differences between the largest and smallest global runoff estimates exceed the highest continental runoff estimates. LÄS MER