Sökning: "Glenn Larsson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Glenn Larsson.

 1. 1. Prehospitalt omhändertagande av patienter med misstänkt höftfraktur. Vårdprocess med transport direkt till röntgen eller akutmottagning

  Författare :Glenn Larsson; Lund Ortopedi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Höftfraktur Prehospitalt snabbspår Akutmottagning Randomiserad kontrollerad studie;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Early Cambrian Problematic Lophotrochozoans and Dilemmas of Scleritome Reconstructions

  Författare :Cecilia M Larsson; Lars E Holmer; Christian B Skovsted; Anette E S Högström; John S Peel; Glenn A Brock; Michael J Vendrasco; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; Problematica; scleritome; Trachyplax; tommotiid; Cambrian; South Australia; North Greenland; Earth Science with specialization in Historical Geology and Palaeontology; Geovetenskap med inriktning mot historisk geologi och paleontologi;

  Sammanfattning : The emergence and radiation of metazoan body plans around the Precambrian/Cambrian boundary, some 500-600 million years ago, seems to be concordant with the appearance and diversification of preservable hard parts. Several Precambrian soft-bodied, multicellular organisms most likely represent stem-group bilaterians, but their fossil record is rather sparse. LÄS MER