Sökning: "Gitarr"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Gitarr.

  1. 1. Music from the Backyard Hagström's Music Education

    Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

    Författare :Ketil Thorgersen; Luleå tekniska universitet.; [2009]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Music education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Musikpedagogik; Hagström; music education; pragmatism; educational history; Hagström; musikpedagogik; pragmatism; utbildningshistoria; Music Education; Musikpedagogik; Aesthetic subjects - Music; Estetiska ämnen - Musikvetenskap;

    Sammanfattning : "Från musikundervisningens bakgårdar": Hagströms musikpedagogik är en monografi som behandlar den musikundervisning som bedrevs i företaget Hagströms regi från 1946 till 1982. Syftet med avhandlingen var att undersöka och återskapa Hagströms musikpedagogiska historia med utgångspunkt i ett pragmatisk utbildningspedagogiskt perspektiv. LÄS MER