Sökning: "Gisela Richardson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gisela Richardson.

  1. 1. Foam Formation and Starch Gelatinization with Alpha-Crystalline Emulsifiers

    Detta är en avhandling från SIK - Svenska Livsmedelsinstitutet

    Författare :Gisela Richardson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Food and drink technology; Livsmedelsteknik; image analysis.; rheology; microscopy; amylose-lipid complex; gelatinization; dynamical arrest; amylose; starch; sponge cake; foam; emulsifier; alpha-gel; physical state;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I bageriindustrin används emulgatorer i så kallad alfaform för att tårtbottnar ska kunna vispas i ett steg och ändå få en stor luftvolym. Avhandlingen fokuserar på vissa av emulgatorns effekter i produkter såsom kaksmet: Hur skumbildningen påverkas av emulgatormolekylernas packning, hur emulgatorer ändrar svällningen av stärkelsekornen i mjölet, och vilka effekterna blir i den verkliga produkten. LÄS MER