Sökning: "Giorgio Agamben"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Giorgio Agamben.

 1. 1. Det omöjliga vittnandet : Om vittnesmålets pedagogiska möjligheter

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Marie Hållander; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Philosophy of education; Representation; Subjectivity; Emotions; Historical Consciousness; Trauma Studies; Giorgio Agamben; Sara Lidman; Forum för levande historia; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : There is great interest in testimonies, both in society at large and as a theoretical concept. Within educational research testimony is used to understand and develop epistemological, political or ethical thinking. In this thesis I investigate what testimonies and the act of witnessing can do in relation to education. LÄS MER

 2. 2. The Use of Hope: Biopolitics of Security During the Obama Presidency

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Claes Wrangel; Claes Tängh Wrangel; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Biopolitiks; Hope; Agamben; Obama; Security; Development; Radicalization; Counterterrorism; Resilience; Strategic narratives; neoliberalism; discourse analysis;

  Sammanfattning : Through a compilation of four research articles, this PhD thesis investigates ‘hope’ as a biopolitical technology. It interrogates the use of hope by the United States security apparatus, on the one hand, to pre-empt processes of radicalisation and, on the other hand, to prepare the subject of security to cope with permanent insecurity. LÄS MER

 3. 3. J.M. Coetzee's Poetics of the Child

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of English, Stockholm University

  Författare :Charlotta Elmgren; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; J.M. Coetzee; poetics; Agamben; Arendt; child; childhood; truth; innocence; ethics; natality; education; pedagogy; play; infancy; impotentiality; English; engelska;

  Sammanfattning : This dissertation explores how central tensions in J.M. Coetzee’s fiction converge in and are made visible by the child figure. LÄS MER

 4. 4. Topoi/graphein

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Christian Abrahamsson; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; kulturgeografi; Social and Economic Geography; Social and economic geography; In-between; limit; fixed point; line; plane; preposition; paradox; relation; Michel Serres; Giorgio Agamben; Gunnar Olsson; Gilles Deleuze; René Girard; Walter Benjamin; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to map the paradoxical limit of the in-between. In its most basic form the thesis is a paradox in itself, for how am I to comprehend and communicate the ever-changing world in a language which is characterised by fixed points and stable relations? The thesis consists of three main parts: a prologue, six chapters and an epilogue. LÄS MER

 5. 5. Den ofärdiga vetenskapen : Om krisen i svensk litteraturforskning och litteraturtolkningens villkor

  Detta är en avhandling från Media-Tryck, Lund University, Sweden

  Författare :Isak Hyltén-Cavallius; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Dialektik; Eklekticism; Empirism; Epistemologi; Estetik; Gianni Vattimo; Giorgio Agamben; Hermeneutik; Kris; Kritik; La Métaphore vive; Litteraturvetenskap; Litteraturteori; Metafor; Paul Ricœur; Positivism; Tolkning;

  Sammanfattning : Denna avhandling undersöker en brist på konsensus inom den svenska litteraturvetenskapliga forskningen gällande såväl dess objekts grundläggande egenskaper, som vilka teorier och metoder för att studera detta objekt som är mest giltiga. Från perspektivet av denna brist, föreställd som en epistemologisk ”kris”, utforskas här möjligheterna för att betrakta detta sakförhållande som produktivt av kunskap samt vilken form denna kunskap i så fall skulle ta. LÄS MER