Sökning: "Gingival epithelial cells"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Gingival epithelial cells.

 1. 1. Functional importance of estrogen receptors in the periodontium

  Författare :Daniel Nebel; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Estrogen; Estrogen receptors; LPS; Periodontium; PDL cells; Gingival epithelial cells;

  Sammanfattning : Östrogen är ett kvinnligt könshormon som även har andra effekter. Östrogen verkar i cellkärnan genom att binda till en östrogenreceptor (ER), som finns i två olika typer, ERα och ERβ. Parodontit (tandlossning) är en inflammationssjukdom som drabbar tandens fäste som svar på bakterier som normalt finns i munhålan. LÄS MER

 2. 2. Human intraepithelial lymphocytes : a comparative study of phenotype, morphology, and functional properties of intraepithelial lymphocytes in gut and oral mucosa

  Författare :Carina Lundqvist; Marie-Louise Hammarström; Sten Hammarström; Per Brandtzaeg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; human intraepithelial lymphocytes; alimentary tract; intestinal epithelium; gut luminal antigens; gingiva; γδ T cells; immunoelectron microscopy; cytokine mRNA; RT-PCR; extrathymic T cell maturation; RAG-1; periodontitis; mucosal immune system; CD4-CD8- αβ T cells; CD8 γδ T cells;

  Sammanfattning : Human intraepithelial lymphocytes (IEL) constitute a unique cell population situated in the first line of defense of the alimentary tract. Here they are continuously exposed to a massive antigenic load of high complexity. However, different conditions prevail along the alimentary tract. LÄS MER

 3. 3. Studies on clinical expression, genotype, and gingival crevicular fluid characteristics in young patients with Papillon-Lefèvre syndrome

  Författare :Christer Ullbro; Anders Gustafsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :odontologi; Odontology;

  Sammanfattning : Papillon-Lefèvre syndrome (PLS) is an autosomal recessive condition with palmoplantar hyperkeratosis and aggressive periodontitis as cardinal features. The disorder is linked to mutations of the gene for cathepsin C, a lysosomal protease essential in activation of serine proteases in immune and inflammatory cells. LÄS MER

 4. 4. A study of the cell adhesions molecules, E-Cadherin and C-CAM, and the intermediate filaments, nestin, in craniofacial and tooth development

  Författare :Catharina Terling; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; cell adhesion molecules; epithelial fusion; C-CAM; E-cadherin; junctional epithelium; nestin; odontogenesis; palate;

  Sammanfattning : A STUDY OF THE CELL ADHESION MOLECULES, E-CADHERIN AND C-CAM AND THE INTERMEDIATE FILAMENT NESTIN IN CRANIOFACIAL AND TOOTH DEVELOPMENT. Catharina Terling The Department of Basic Oral Sciences, The Center of Oral Biology, Novum Research Park and The Department of Cell and Molecular Biology, Medical Nobel Institute, Karolinska Institutet, Sweden Cell adhesion molecules (CAMs) are involved in cell migration, morphogenesis, and cell differentiation within the embryo, and later in the maintenance of the multicellular organism. LÄS MER

 5. 5. Expression of prostaglandin E synthase-1 in periodontitis : in vivo and in vitro studies

  Författare :Anna Kats; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : Periodontitis is a chronic inflammatory disease characterized by destruction of the supporting structures of the teeth, including gingival tissues and alveolar bone. In advanced cases of periodontitis the ultimate clinical outcome is tooth loss. LÄS MER