Sökning: "Giacomo Como"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Giacomo Como.

 1. 1. Linear Coding, Applications and Supremus Typicality

  Författare :Sheng Huang; Mikael Skoglund; Giacomo Como; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Linear coding; Supremus typicality; Informations- och kommunikationsteknik; Information and Communication Technology; Matematik; Mathematics;

  Sammanfattning : Detta arbete börjar med att presentera en kodningssats gällande linjärkodning över ändliga ringar för kodning av korrelerade diskretaminneslösa källor. Denna sats inkluderar som specialfall motsvarandeuppnåbarhetssatser från Elias och Csiszár gällande linjär kodning överändliga kroppar. LÄS MER

 2. 2. Optimization and Control in Dynamical Network Systems

  Författare :Håkan Terelius; Karl Henrik Johansson; Alexandre Proutiere; Giacomo Como; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Optimization; Networks; Transportation; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Sammanfattning : Dynamical network systems are complex interconnected systems useful to describe many real world problems. The advances in information technology has led the current trend towards connecting more and more systems, creating "intelligent" systems, where the intelligence originates in the scale and complexity of the network. LÄS MER