Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Assessment of schoolchildren's performance in dance

    Författare :Gertrud Ericson; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Psychology; Psykologi;

    Sammanfattning : .... LÄS MER