Sökning: "Gert-Åke Hansson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gert-Åke Hansson.

  1. 1. Methods for measuring physical workload with relevance for musculoskeletal disorders of neck and upper limb

    Detta är en avhandling från Department of Occupational and Environmental Medicine, Lund University

    Författare :Gert-Åke Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; shoulder; exposure-response relation; exposure; repetitiveness; movements; postures; questionnaire; EMG; electromyography; accelerometer; Goniometer; inclinometer; arm; wrist; hand.; Occupational health; industrial medicine; Yrkesmedicin; arbetsmiljömedicin;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Att mäta kroppsställningar och rörelser under arbete Belastningsskador är vanliga och medför höga kostnader, både för de drabbade och för samhället. Kvinnor som arbetar med repetitivt arbete, t.ex. LÄS MER