Sökning: "German guilt"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden German guilt.

 1. 1. Det städade folkhemmet : Tyskfödda hembiträden i efterkrigstidens Sverige

  Detta är en avhandling från Göteborg : Makadam Förlag

  Författare :Emma Strollo; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Domestic work; oral history; migration; narrative analysis; German guilt; intersectionality; Hembiträde; hushållsarbete; muntlig historia; oral history; narrativ analys; migration; tyska skulden; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Efter andra världskriget kom ett stort antal tyska kvinnor till Sverige för att arbeta. Trots en stigande arbetskraftsbrist under efterkrigstiden blev utomnordiska kvinnor anvisade till hembiträdesarbete under två år innan de kunde söka andra arbeten. LÄS MER

 2. 2. Gegenständlichkeit der "neuen, alle meine Möglichkeiten versammelnden Form": Die Text-Bild-Bände von Günter Grass

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Katja Standfuss; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : This study focuses on Günter Grass concept of Gegenständlichkeit in the context of his genre-crossing work in both literature and art. The concept of Gegenständlichkeit discussed by Grass in several essays and in novels acts as a foil to his work. LÄS MER

 3. 3. Ärkebiskop Erling Eidem i kyrkostrid och världskrig : En studie i förhållningssättet till Tyskland under andra världskriget med beaktande av de svensk-engelska kyrkorelationerna 1933–1945 belyst genom tre utrikesdepartement

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Birgitta Brodd; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archbishop Erling Eidem; the German Church Struggle; World War II; Ecumenical organisation; Personalism; Activism; Ekklesiology; the Doctrine of the two Regiments; bishop George Bell; the Swedish Vicar in Berlin; Birger Forell; the common Guilt; Peace and Reconciliation; Church History; Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : This Study is concentrated on the Swedish Archbishop Erling Eidem during the German Church Struggle and the Second World War. Sweden was a neutral Country and Eidem did not want to do something that wasn’t congenial with the Swedish State. He has been criticized for being a by-stander when he was expected to be an activist. LÄS MER