Sökning: "Gergana Popova"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gergana Popova.

  1. 1. Dihydroorotate dehydrogenase : new insights into an old target

    Författare :Gergana Popova; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

    Sammanfattning : Purine and pyrimidine nucleotides are important for both biosynthetic and regulatory pathways in cells. As constituents of the DNA and RNA molecules, the requirements for nucleotides in actively dividing cells are increased. LÄS MER