Sökning: "Georgios Tsilingaridis"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Georgios Tsilingaridis.

  1. 1. Inflammatory response in periodontal tissue in children with Down syndrome

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Dental Medicine

    Författare :Georgios Tsilingaridis; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2013]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Periodontal diseases are inflammatory diseases affecting the supporting tissues of the teeth. Subjects with Down syndrome have a higher prevalence of periodontal disease compared to healthy controls. Periodontal disease in Down syndrome is considered to be multifactorial, although the aetiology is uncertain. LÄS MER