Sökning: "Georg Carl von Döbeln"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Georg Carl von Döbeln.

 1. 1. Stycken ur Dantes Divina commedia kommenterade och metriskt öfversatta. 1. delen som med vidtberömda philos. facultetens tillstånd under inseende af mag. Carl Wilhelm Böttiger ... för philosophiska graden kommer att offentligen försvaras af Ernst Georg von Döbeln nob. af Vestg. landskap. På gustavianska lärosalen d. 30 apr. 1845 p. v. t. f. m

  Författare :Carl Wilhelm Böttiger; Ernst Georg von Döbeln; Carl Wilhelm Böttiger; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ett hållbart minne? Historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848-2009

  Författare :Anders Dybelius; Högskolan i Jönköping; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Georg Carl von Döbeln; Johan Ludvig Runeberg; Use of history; culture of history; sybolic figure; educational culture; popular culture; commemorative culture; Georg Carl von Döbeln; use of history; symbolic figure;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the use of history in relation to General Georg Carl von Döbeln (1758–1820), a prominent Swedish commander in the “Finnish War” of 1808–1809. The empirical material is extensive and includes, among others, a dissertation, biographies, movies, newspapers and weekly journals, an opera, a radio play, novels, a students’ farce, theatre plays, video recordings from various commemorative events, and annuals. LÄS MER