Sökning: "Geopolitics"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet Geopolitics.

 1. 1. Cold water politics : The maritime strategy and geopolitics of the northern front

  Detta är en avhandling från London : Sage Publications

  Författare :Ola Tunander; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1989]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Security Politics; Semiotics; Geopolitics; Naval Strategy; US Maritime Strategy; Submarines; Scandinavia; Barents Sea; Norwegian Sea; Diplomatic Signals; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The dissertation deals with the strategic field of force dominating the Northern waters. Instead of an emphasis on the declared policies of the various nations, the focus here is on geopolitics, technological change and on US and Soviet military strategies influencing the security policies of the Nordic region. LÄS MER

 2. 2. Whirling Stories Postsocialist Feminist Imaginaries and the Visual Arts

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Redi Koobak; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; postsocialist; feminist imaginaries; lag discourse; Western feminist theory; geopolitics; temporality; visual arts; self-portrait photography; sexuality; queer; Anna-Stina Treumund; Estonia; Genus; postsocialistisk; feministiska föreställningar; diskurs om eftersläpning; västerländsk feministisk teori; geopolitik; temporalitet; bildkonst; självporträtt; fotografi; sexualitet; queer; Anna-Stina Treumund; Estland.;

  Sammanfattning : This thesis is about the geopolitics of feminist knowledge and the role of the visual arts in conceiving and reconfiguring postsocialist feminist imaginaries. Its central concern is to contest the fantasy, prevalent within Western feminist theorizing, of a “lag” between Western and former Eastern Europe. LÄS MER

 3. 3. A world reformed? : the United States and European security from Reagan to Clinton

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Mike Winnerstig; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; United States of America; realism; geopolitics; liberalism; constructivism; Cold War; balance of power; democratic peace; NATO; European Union.; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : The research aim of this study is to answer the following question: What kind of security strategies did the United States conduct toward Europe during the period 1981 through 1997 ( and why? In order to answer this question, three auxiliary questions are asked. Firstly, what was the U.S. LÄS MER

 4. 4. Ports in Transition in Countries in Transition - The changing situation for ports in Russia and the Baltic states in times of geopolitical and economical transition

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Alf Brodin; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Port; transition; Baltic Sea; transport geography; geopolitics; Russia; Baltic states; former Soviet Union; trade statistics; entrepôt; trade relations;

  Sammanfattning : Ports in Transition in Countries in Transition - The changing situation for ports in Russia and the Baltic states in times of geopolitical and economical transition. Edited by the Department of Human and Economic Geography, University of Göteborg. CHOROS 2000:1. 254 pages. LÄS MER

 5. 5. Adding Fuel to the Fire : North-South dynamics in the geographies of transport energy: the case of EU biofuels

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :David Harnesk; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-03]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; energy geography; geopolitics; territorialisation; climate change mitigation; transport; biofuels; agrofuels; European Union EU ; certification; sustainability criteria; sustainability science; energi; geografi; geopolitik; territorialisering; klimatomställning; transport; biodrivmedel; biobränsle; Europeiska Unionen; certifiering; hållbarhetskriterier; hållbarhetsvetenskap;

  Sammanfattning : Sedan 2000-talet har den Europeiska Unionen (EU) lanserat biodrivmedel som ett alternativ för att uppnå minskad klimatpåverkan men också landsbygdsutveckling i globala Syd. Den kritiska debatten pekar dock på att biodrivmedel snarare försvårar införandet av mer meningsfulla åtgärder för att minska växthusgasutsläpp från transport; samt att utlovade arbetstillfällen lyser med sin frånvaro, samtidigt som lokalbefolkningens försörjningsmöjligheter ofta begränsas när tillgången till viktiga naturresurser som mark och vatten begränsas eller skärs av. LÄS MER