Sökning: "Geometrical Quality"

Visar resultat 1 - 5 av 90 avhandlingar innehållade orden Geometrical Quality.

 1. 1. Variation simulation of sheet metal assemblies for geometrical quality : parameter modeling and analysis

  Författare :Stefan Dahlström; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; tolerancing; geometrical variation; variation simulation; sheet metal assembly; virtual verification; geometrical quality;

  Sammanfattning : The automotive industry deals with an increased demand for virtual verification of the geometrical quality of the product. The aim is to reduce the need for adjusting the assembly process to deliver a product with high quality. LÄS MER

 2. 2. Geometrical and dimensional Measurement Planning : - a systematic and holistic approach

  Författare :Richard Lindqvist; Lars Mattsson; Martin Helgoson; KTH; []
  Nyckelord :Geometrical; dimensional; measurement planning; controllability; GMCP; quality assurance matrix and methodology; QAM; critical key characteristic;

  Sammanfattning : För att försäkra sig om den slutliga kvaliteten på maskinbearbetade komponenter måste tillverkande företag mäta och verifiera de geometriska och dimensionella egenskaperna på komponenter innan dem skickas vidare nedströms till den mer värdeskapande monteringen. Det är idag vanligt att den geometriska och dimensionella mätningen och verifieringen uppstår varje gång då en maskin ställs om, när man startar om eller startar upp en ny produktionslina eller då en produktionsprocess ändras. LÄS MER

 3. 3. JOINING SEQUENCE ANALYSIS AND OPTIMIZATION FOR IMPROVED GEOMETRICAL QUALITY

  Författare :Roham Sadeghi Tabar; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Efficiency; Optimization; Sequencing; Geometrical Quality; Non-Rigid Variation Simulation; Joining;

  Sammanfattning : Disturbances in the manufacturing and assembly processes cause geometrical variation from the ideal geometry. This variation eventually results in functional and aesthetic problems in the final product. Being able to control the disturbances is the desire of the manufacturing industry. LÄS MER

 4. 4. How to Reduce Geometrical Variation in Assembled Products

  Författare :Johan S Carlson; Johan Carlson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; assembled products; body-in-white BIW ; dimensional variation; geometrical variation; fixtures; fixture diagnosis; locating schemes; multivariate analysis; rigid body motion; robust design; root cause; quality; root cause;

  Sammanfattning : Vehicle problems, such as wind noise, water leakage and door closing effort are examples of quality and functionality defects that are controlled by the dimensional accuracy of the structural frame of an auto body. The aim of this thesis is towards methods for reducing geometrical variation in assembled products in the automotiv other industries. LÄS MER

 5. 5. Towards improvement of geometrical quality for manual assembly parts

  Författare :Mikael Rosenqvist; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; calculation model; geometry system; Interview; assessment; action cost.; assembly; error; ergonomics; assembly complexity; design for assembly; robust design; complexity; manual assembly; sustainable; tolerance analysis and design; CAT; quality; failure; action cost; assembly ergonomics;

  Sammanfattning : Geometrical variation affects all mass-produced products. This variation will lead to deviations from the nominal design of the product both in terms of aesthetical and functional properties. Geometrical variation originates either from the manufacturing of the parts or from the assembly process. LÄS MER