Sökning: "Geographic Information Systems GIS"

Visar resultat 11 - 15 av 28 avhandlingar innehållade orden Geographic Information Systems GIS.

 1. 11. PRO-POOR PLANNING: A Tool for Strategic Territorial Planning and a Conceptual Framework Drawn from Studies in Colombia and Costa Rica

  Detta är en avhandling från Housing Development & Management, LTH, Lund University

  Författare :Carlos de la Espriella; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Poverty Reduction; Statistical Information; Social Housing; Urban Governance; Urbanization; Poverty Impact Assessments; Poverty Mapping; Local Authorities; Poverty; Integrated Urban Planning; Inequality; Geographic Information Systems; Decentralization; Costa Rica; Census Microdata; Colombia; Urban Residential Segregation; Urban Planning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inom ramen för detta forskningsprojekt har det utvecklats två resultat. En operativ teknik – kallad ”Tool for Strategic Territorial Planning (TSTP)” – som hjälper stadsplanerare att visualisera och bättre informera beslutsfattare om vilka effekter olika åtgärder får på fattigdoms bekämpning, har utvecklats. LÄS MER

 2. 12. The Principle of Scaling of Geographic Space and its Application in Urban Studies

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Xintao Liu; KTH.; Högskolan i Gävle.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; geographic space; scaling; GIScience; VGI; OSM; heavy-tailed distribution; the head tail division rule; space syntax; nature street; urban sprawl; floating car data; hierarchical spatial structure;

  Sammanfattning : Geographic space is the large-scale and continuous space that encircles the earth and in which human activities occur. The study of geographic space has drawn attention in many different fields and has been applied in a variety of studies, including those on cognition, urban planning and navigation systems. LÄS MER

 3. 13. Development of a Detailed Geomorphological Mapping System and GIS Geodatabase in Sweden

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marcus Gustavsson; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :Physical geography and sedimentology; Geomorphology; Geomorphological map; GIS; Sweden; Naturgeografi och sedimentologi;

  Sammanfattning : This thesis presents a method for detailed landscape presentation. The method incorporates both fieldwork-based comprehensive geomorphological description and digital data handling and thus contributes in filling the gap between traditional geomorphological mapping and modern geomorphological studies performed in Geographic Information Systems (GIS). LÄS MER

 4. 14. Assessment of urban solid waste logistics systems: the case of Kampala, Uganda

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Joel Kinobe; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Many cities, especially in developing countries, are facing challenges in the management of solid waste. The aim of the study was to develop effective logistics systems for solid waste management in urban areas of developing countries, with a specific focus on Kampala, Uganda. LÄS MER

 5. 15. UNDERSTANDING URBAN PATTERNS Qualitative and Quantitative Approaches

  Detta är en avhandling från Institutionen för infrastruktur och samhällsplanering

  Författare :Vânia Aparecida Ceccato; KTH.; [2001]
  Nyckelord :urban quality; GIS; spatial statistics;

  Sammanfattning : In this thesis, the main field of study is urban patternsand the methodological issues involving the analysis of spatialdata across urban space. Four particular aspects are chosen toillustrate the dynamics of urban space, using Stockholm Countyas case study. LÄS MER