Sökning: "Genus skola"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden Genus skola.

 1. 1. Dans i skolan : om genus, kropp och uttryck

  Författare :Anna Lindqvist; Per-Olof Erixon; Christina Segerholm; Bengt Olsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :dans; danslärare; dansundervisning; flickor; genus; kropp; pojkar; rörelse; skola; Aesthetic subjects; Estetiska ämnen; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis is a continuation of my licentiate thesis from 2007 “Dansens plats i skolan. Tradition, utveckling och lärande i Skellefteå kommun” [‘The place of dance in schools. Tradition, development and learning and teaching in the Municipality of Skellefteå’]. LÄS MER

 2. 2. Jag sa att jag älskade han men jag har redan sagt förlåt för det : Ålder, genus och sexualitet i skolans tidigare år

  Författare :Jenny Bengtsson; Eva Reimers; Lena Martinsson.; Fanny Ambjörnsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Norms; school; age; gender; sexuality; heteronormativity; childhood; Normer; skola; ålder; genus; sexualitet; heteronormativitet; barndom;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur föreställningar kring normalitet kommer till uttryck och förhandlas i de vardagliga praktikerna i skolans tidigare år. I särskilt fokus är normer kring ålder, genus och sexualitet. LÄS MER

 3. 3. Hemmet vid nationens skola : Väckelsekristendom, värnplikt och soldatmission, ca 1900-1920

  Författare :Elin Malmer; Yvonne Hirdman; Maria Sjöberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Revivalism; evangelicalism; conscription; gender; domesticity; brotherhood; patriarchal society; banal militarization; discourse analysis; Väckelsekristendom; värnplikt; genus; domesticering; broderskap; patriarkalism; banal militarisering; diskursanalys; historia; History;

  Sammanfattning : This thesis is set within a framework of the revivalist Christians’ Inner Mission, and presents as a case-study their mission to conscripts stationed in military exercise areas and garrison towns across Sweden. The revivalists’ evangelical zeal is given special attention. LÄS MER

 4. 4. Klungan och barndomens sociala rum : Socialt gränsarbete och figurationer i rastfotbollen

  Författare :Kalle Jonasson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Kulturgeografi; Genus; Spontanfotboll; Barndom; Grundskola; Barndomssociologi; Posthumanism; rum; genus; spontanfotboll; poststrukturalism; Poststrukturalism; Idrottsvetenskap; Sport Science;

  Sammanfattning : Denna licentiatavhandling, Klungan och barndomens sociala rum, diskuterar den samtida heterogena barndomen utifrån analyser av barns informella fotbollsspel på rasten i skolan. Det empiriska exemplet rastfotboll analyseras med begrepp som rum, genus och gränsöverskridande. LÄS MER

 5. 5. School Bullying and Power Relations in Vietnam

  Författare :Paul Horton; Helle Rydstrøm; Jeffery Hearn; Neil Duncan; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Bullying; power; Vietnam; school; education; gender; ethnography; surveillance; normalisation; control; discipline; teachers; students; silence.; Mobbning; makt; Vietnam; skola; utbildning; genus; etnografi; övervakning; normalisering; kontroll; disciplin; lärare; elever; tystnad.; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Taking seriously the oft-made claim that power relations are central to school bullying, the dissertation focuses specifically on the interconnectedness of school bullying and power relations within the specific context of Vietnamese lower secondary schooling. The dissertation is based on extended ethnographic fieldwork in two lower secondary schools in the north-eastern Vietnamese port city of Haiphong. LÄS MER