Sökning: "Genus religion"

Visar resultat 16 - 20 av 34 avhandlingar innehållade orden Genus religion.

 1. 16. Kön, kropp och konstruktion : en undersökning av den filosofiska grunden för distinktionen mellan kön och genus

  Författare :Åsa Carlson; Ingvar Johansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Judith Butler; Feminism; Gender identity; Philosophy; Könsrollsfrågor; Genus socialt kön ; Feministisk teori; Filosofi; Practical Philosophy; praktisk filosofi; Genusvetenskap;

  Sammanfattning : The distinction between sex and gender has become widely accepted in society and it is a basic assumption in many feminist theories. But in the 90s, this distinction has been severly criticised. LÄS MER

 2. 17. In the Company of Ghosts : Hauntology, Ethics, Digital Monsters

  Författare :Line Henriksen; Margrit Shildrick; Nina Lykke; Jeffrey Andrew Weinstock; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Hauntology; monster; ghost; spectralities; Monster Studies; feminist theory; ethics; digital media; internet; Welcome to Night Vale; Mushroom Land TV; creepypasta; Hauntologi; monster; spöke; spectralities; monster studier; feministisk teori; etik; digitala medier; internet; Welcome to Night Vale; Mushroom Land TV; creepypasta;

  Sammanfattning : This thesis explores French philosopher Jacques Derrida’s ’hauntology’ through the lens of digital monsters and feminist theory.Hauntology – a pun on ‘ontology’ and ‘haunting’ – offers an ethics based on responsibility towards that which cannot be said to fully exist, yet has an effect on our everyday lives nonetheless. LÄS MER

 3. 18. Med kroppen som instrument : en studie av new age med fokus på hälsa, kroppslighet och genus

  Författare :Lena Löwendahl; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Nutidshistoria från 1914 ; Contemporary history since 1914 ; Teologi; Theology; life story.; qualitative interviews; reflexivity; relativism; individualism; gender; alternative methods; body physicality; New Age; health; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : In this thesis New Age is studied from a sociological perspective, with a focus on health, body, and gender. One purpose is to examine how people within New Age view and relate to these problem areas. LÄS MER

 4. 19. Dissertatio sistens cautelas ad certum vitæ genus eligendum, quam ... publicæ censuræ exhibent mag. Olav. Thavenius ... et Israel Molin, nericius. In audit. Gust. maj. die XIV nov. MDCCLXXXVII

  Författare :Olof Thavenius; Israel Molin; Olof Thavenius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 20. Divina adfulgente gratia, et consens. ampliss. ordinis. philos. in inclito, ad salam svionum, lyceo, dissertationem, monita quædam, vitæ circa genus eligendum, exhibentem moderante, Mag. Joh. Petro Sleincour, ... In audit. Carol. maj. die III mart. anni MDCCLLXX. ... Stipend. Wictorinianus Sveno Hwarfner V-Gothus

  Författare :Johan Peter Sleincour; Sven Hwarfner; Johan Peter Sleincour; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER