Sökning: "Gene expression"

Visar resultat 1 - 5 av 3071 avhandlingar innehållade orden Gene expression.

 1. 1. Contributions to Statistical Analysis of Gene Expression Data

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Anders Sjögren; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; DNA microarray; differential expression; gene regulation; variance stabilising transformation; permutation; reference gene; housekeeping gene; bootstrap; quality control QC ; quality assurance QA ; quality assessment; empirical Bayes; weighted moderated t-statistic; WAME;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Statistical analysis of gene expression data

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Erik Kristiansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; gene expression; DNA microarrays; linear models; empirical Bayes; quality control; gene regulation; categorical data analysis; logistic regression; heavy metal stress; ecotoxicology;

  Sammanfattning : Microarray technology has become one of the most important tools for genome-wide mRNAmeasurements. The technique has been successfully applied to many areas in modernbiology including cancer research, identification of drug targets, and categorization of genesinvolved in the cell cycle. LÄS MER

 3. 3. Gene Expression Studies of Hematologic Malignacies

  Detta är en avhandling från Divison of Clinical Genetics

  Författare :Anna Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; extracellular fluids; Haematology; cancer; onkologi; Cytologi; oncology; Cytology; acute myeloid leukemia; acute lymphoblastic leukemia; normal hematopoietic cells; cDNA microarray; gene expression profiling; hematopoiesis; pediatric leukemia; fusion gene; Pediatrics; Pediatri; Clinical genetics; Klinisk genetik; cancerology; Hematologi; extracellulära vätskor;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Varje år insjuknar ca 460 personer i akut leukemi (blodcancer) i Sverige. Leukemi är en sjukdom som drabbar celler med viktiga funktioner i vårt immunförsvar och kännetecknas av att omogna celler ansamlas i framförallt benmärg och blod. LÄS MER

 4. 4. Avian Genome Evolution - Gene Expression, Gene Divergence and Sexual Dimorphism

  Detta är en avhandling från Divison of Clinical Genetics

  Författare :Sara Naurin; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; sex chromosome; avian genome evolution; gene expression; sexual dimorphism; Z chromosome;

  Sammanfattning : This study has focused on: (i) differences in how males and females use the genes in the genome, (ii) how sex chromosomes evolve and (iii) how the evolutionary rate of genes are affected by the chromosome on which they are located on and the gene expression level they experience. A large-scale microarray was developed for the zebra finch, Taeniopygia guttata and techniques were developed so that this microarray could also be used for wild passerine birds. LÄS MER

 5. 5. Gene expression in carcinogenesis

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Molecular Medicine

  Författare :Heléne Fischer; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : It is important to understand the processes of carcinogenesis and to find out which genes are involved . One way to study the process on a molecular basis is to identify differences in gene expression. LÄS MER