Sökning: "Gender practices"

Visar resultat 1 - 5 av 305 avhandlingar innehållade orden Gender practices.

 1. 1. Från medarbetare till chef Kön och makt i chefsförsörjning och karriär

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Sophie Linghag; KTH.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Industrial organisation; administration and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Industriell organisation; administration och ekonomi; Industriell ekonomi och organisation; Industrial Engineering and Management; managers; gender; careers; management sourcing; young managers; management development; gender practices; gender construction; gender ordering; chefer; genus; chefsförsörjning; karriär; chefsutveckling; unga chefer; kön; könsordning; Managers; Gender; Careers; Management sourcing; Young managers; Management development; Gender practices; Gender construction; Gender ordering; Chefer; Genus; Chefsförsörjning; Karriär; Chefsutveckling; Unga chefer; Kön; Könsordning;

  Sammanfattning :  The younger generation is often expected to be part of changes in management gender distribution, concepts of leadership and gender power relations. Parallel with this, there are ongoing gender segregation processes within the organisations resulting in the dominance of men among managers. LÄS MER

 2. 2. Feminism and the Academy. Exploring the Politics of Institutionalization in Gender Studies in Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Mia Liinason; Lund University.; Lunds universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; feminism; Academy; gender; hegemony; institutionalization; Women s Gender Feminist Studies; transformation; knowledge production; interdisciplinarity;

  Sammanfattning : The main aim of this thesis is to analyze the process of institutionalization and neo-/interdisciplinarization in Women’s/Gender/Feminist Studies (WGFS) in Sweden, and the construction of feminist knowledge within this process. Furthermore, the thesis aims to contribute to the feminist debates on academic feminism as a transformative project. LÄS MER

 3. 3. Facets of Gender Analyses of the Family and the Labour Market

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutet för social forskning (SOFI)

  Författare :Marie Evertsson; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; housework; household work; gender equality; gender attitudes; dependence; labour market; children; family; on-the-job training; divorce; promotion; occupational change; division of work; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : This thesis contains four different studies on the dynamics of gender in households and workplaces. The relationship between family life and work life is in focus, particularly in the paper on labour market outcomes after divorce.In the introductory chapter, the Swedish context is briefly described. LÄS MER

 4. 4. SSU och könspolitikens gränser 1970- 2000 Diskussionerna om kvinnorepresentation i Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Kristina Lindholm; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SSU; problem construction; gender; political youth associations; women’s political representation; gender politics; quotas; SSU; problemkonstruktion; kvinnors politiska representation; könspolitik; kvotering; kön; politiska ungdomsförbund; Gender Studies; Genusvetenskap; policy analys; diskursanalys; politiska partier;

  Sammanfattning : Politiska ungdomsförbund är viktiga arenor där unga människor diskuterar och formulerar frågor som kan bli en del av den politiska dagordningen. Sättet som en politisk fråga diskuteras skapar också gränserna för hur det är möjligt att förstå och tala om den. LÄS MER

 5. 5. Gender and Social Practices in Migration A case study of Thai women in rural Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Human Geography, Stockholm University

  Författare :Natasha Alexandra Webster; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; social practices; migration; rural; translocalism; micro-geographies; mobilities; spatial relations; case study; narrative interviews; life course; feminist epistemology; Thailand; Sweden; geografi med kulturgeografisk inriktning; Geography with Emphasis on Human Geography;

  Sammanfattning : Set within discussions of gender, migration and social practices, this thesis explores the ways in which Thai women migrants to Sweden build connections between rural areas through their daily activities. Arriving in Sweden primarily through marriage ties, Thai women migrants are more likely to live in Swedish rural areas than in urban areas. LÄS MER