Sökning: "Gemechu Bitima"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Gemechu Bitima.

 1. 1. Mathematical modelling of biomass thermal degradation in a fixed bed reactor

  Detta är en avhandling från Institutionen för tillämpad processmetallurgi

  Författare :Gemechu Bitima; [1999]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A mathematical model of biomass thermal degradation in afixed bed has been developed. Theoretical analysis of drying,pyrolysis and char combustion has been carried out. LÄS MER

 2. 2. Biomass combustion mathematical modelling - drying and pyrolysis

  Detta är en avhandling från Institutionen för tillämpad processmetallurgi

  Författare :Gemechu Bitima; [1998]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER